ВСЕЛЀННАЯ

ВСЕЛЀННАЯ, мн. няма, ж. Остар. Книж. Вселена. Сичките тела,.., наричат ся вселенная, такива са: светилата,.., водата, землята,.., и воздухът. Ив. Богоров, ВГД (превод), 357-358. Империята им [на хуните], която дотогава грозяше да завладее сичка вселенная, него ден паднала и ся разрушила. Г. Кръстевич, ИБ, 415.

Списък на думите по буква