ВСЕМЀРЕН

ВСЕМЀРЕН, -рна, -рно, мн. -рни, прил. Книж. Който се осъществява с всички мерки, с всички средства. Никой сериозен учен не може да ви гарантира, че всемерната разработка на нови антибиотици например няма да доведе възникването на такива мутации на вирусите, които да поставят под въпрос не само съществуването на човека, но и на другите видове. П. Вежинов, НБК, 222.

— От рус. всемерный.

Списък на думите по буква