ВСЕМЀРНО

ВСЕМЀРНО. Книж. Нареч. от всемерен.

Списък на думите по буква