ВСЕМИЛОСТИВЀЙШИЙ

ВСЕМИЛОСТИВЀЙШИЙ, -ая, -ое, -ие, прил. Остар. Книж. Обикн. епитет на цар или бог — извънредно милостив към всички и във всичко. Аз ти много благодаря, всемилостивейший царю! Понеже, като позна с мъдростта си лукавщината лисина, определи правилно като премудър судия. ВУХБ (превод), 14. По волята и предначертанията на всемилостивейшия мой господар поздравявам Ви с отварянието на първото, в освободената Ваша страна, Народно събрание. ПУС, 5.

— Рус. всемилостивейший.

Списък на думите по буква