ВСЕМИЛОСЪ̀РДНО

ВСЕМИЛОСЪ̀РДНО. Остар. Книж. Нареч. от всемилосърден; всемилостиво.

Списък на думите по буква