ВСЕМИНУ̀ТНО

ВСЕМИНУ̀ТНО. Рядко. Книж. Нареч. от всеминутен; ежеминутно,всекиминутно. Одрипавелите рицари на демократична Германия бледнеят и тракат зъби при вида на всеминутно надигащата се мрачна сянка на глада. Хр. Смирненски, Съч. III, 163.

Списък на думите по буква