ВСЕМОГУ̀ЩЕСТВО

ВСЕМОГУ̀ЩЕСТВО, мн. няма, ср. Остар. Книж. Всемогъщество. Белодушков. .. Нашите оръжия са грубата сила, железния юмрук, гръмотевицата на нашето всемогущество. Ив. Вазов, НП, 83-84. Тези списания бяха нарочно наперени срещу властта на тогавашний садразамин Али Паша, и му съветваха да ограничи всемогуществото на султана. Св. Миларов, СЦТ, 38.

— Цсл.

Списък на думите по буква