ВСЕМОГЪ̀ЩИЕ

ВСЕМОГЪ̀ЩИЕ, мн. няма, ср. Рядко. Книж. Всемогъщество. Величествени храмове и постройки се издигали в Цариград и другите византийски градове. Те трябвало да внушат на обитателите на малките къщурки мисъл за дълговечността и всемогъщието на императорската власт. Ист. VI кл, 33.

Списък на думите по буква