ВСЕМОГЪ̀ЩНОСТ

ВСЕМОГЪ̀ЩНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Остар. Книж. Всемогъщество. — Ако ти не доведеш тоя сиромах човек в храма на св. Кирик и Юлита, то той никога няма да оздравее. .. Божията всемогъщност и чудотворните сили на св. Кирик и Юлита са големи — каза той. Л. Каравелов, Съч. V, 35.

Списък на думите по буква