ВСЕМЪ̀ДРОСТ

ВСЕМЪ̀ДРОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Остар. Книж. Качество на всемъдър; премъдрост. Стоят [народите] с кръстосани ръце,.. молят ся Господу Богу .. да ги спаси, като благоволи във всемъдростта си да насели с тях освободените от всяко земно злощастие небесни обиталища. Ч, 1870, бр. 1, 12-13.

Списък на думите по буква