ВСЕНАРО̀ДНО

ВСЕНАРО̀ДНО нареч. Остар. Книж. 1. С участие на целия народ, от целия народ. Авторът на "Тихият дон" и на "Разораната целина" [М. Шолохов] е всенародно обичан и уважаван писател в своята вeлика родина. Лит. XI кл, 139. "Славените отколе .. решавали работите всенародно (публично),.. " Т. Шишков, ИБН, 20. Спартанските царе били заедно с туй и жреци на Зевса.. Смъртта на секиго от тях са жалеяла всенародно десет дни. Н. Михайловски, РВИ (превод), 79.

2. Пред целия народ, пред всички. Изгориха всенародно протестантските разни брошури и силома накараха новите вероотстъпници да се отрекат от протестант‑

ството. Н. Бончев, Съч. I, 56. У тях [богомилите] бил обичай да се каят в греховете си явно, всенародно. ПСп, 1873, кн. 7-8, 93.

Списък на думите по буква