ВСЕНО̀ЩЕН

ВСЕНО̀ЩЕН, -щна, -щно, мн. -щни, прил. Книж. Който трае цяла нощ. Млъкне ли славеят, значи е станало три часа и той заспива, уморен от всенощните си любовни излияния. Отстъпва мястото си на коса и чучулигата. Л. Дилов, ПБД, 65. Нашите многоучени учители, които гледате, че знаят и че могат повече от вас,.., те са постигнали това у дома си с постоянно прочитание различни книги, с всенощни бдения и размишления върху науката. Лет., 1871, 178.

Всенощно бдение. Църк. Църковна православна служба срещу големи празници в чест на Христос, Богородица и някои светии, при която вечерното и утринното богослужение се сливат и се служи цяла нощ до изгрев слънце. Когато падна нощта, започна всенощно бдение. Целият град нахлу в църквите. Ст. Загорчинов, ЛСС, 120.

Списък на думите по буква