ВСЕОБЀМАЩ

ВСЕОБЀМАЩ, -а, -о, мн. -и, прил. Книж. Всеобемен, всеобхватен, всеобхващащ. На мястото на предишното чувство на безразличие в душата му се появяваше друго — ново, по-силно и всеобемащо, което се бе родило с умирането на старото. Ив. Мартинов, М, 53. Спокойната дива прелест на дъбовите гори и това плътно синьо море .. откриха на Анис един неподозиран южен свят,.. — свят, изпълнен с всеобемаща и тържествена святост. Сл. Чернишев, ЛО, 29.

— Друга (остар.) форма: всеобѐмлящ.

Списък на думите по буква