ВСЕОБЀМНО

ВСЕОБЀМНО. Рядко. Книж. Нареч. от всеобемен; изцяло, напълно. — Моят син, дори като порасне, не ще може да приеме всеобемно в сърцето си чудната поезия на Димчо-Дебеляновото стихотворение. О. Василев, ЖБ, 27.

Списък на думите по буква