ВСЕОБЀМНОСТ

ВСЕОБЀМНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Рядко. Книж. Отвл. същ. от всеобемен; всеобхватност.

Списък на думите по буква