ВСЕОБХВА̀ТЕН

ВСЕОБХВА̀ТЕН -тна, -тно, мн. -тни, прил. Книж. Който обхваща, включва в себе си всичко или всички; всеобемен, всеобемащ, всеобхващащ. Реколтата на Съпротивата е била толкова голяма и всеобхватна, че вие можете да посочите с пръст кое и да е село на картата и там ще намерите нечуван героизъм и себеотрицание. Ал. Гетман, ВС, 115-116. Изследванията му [на Хумболд] са всеобхватни. Ето защо астрономите нарекоха с неговото име един кратер на Луната, край бреговете на Перу тече "хумболдовото течение". К, 1963, кн. 9, 44. // За чувство — който обзема, обхваща, овладява изцяло, напълно някого; всеобемен. Внезапната острота на болката за Илко бе смекчена в сълзите и отново я овладя всеобхватното чувство за детето. В. Андреев, ПР, 46. "Аз играх ролята на Арман — пише Т. Танев .. и с друга наша голяма актриса — .. Но малък, тъй .. непохватен в своите излияния, нито пред една от тях не се чувствувах, както пред бездънната, всеобхватна любов на Маргарита Готие — Адриана Будевска." Ст. Грудев, АБ, 73.

Списък на думите по буква