ВСЕОБХВА̀ТНО

ВСЕОБХВА̀ТНО. Книж. Нареч. от всеобхватен; с обхващане на всичко или всички.

Списък на думите по буква