ВСЕО̀БЩНОСТ

ВСЕО̀БЩНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Книж. Отвл. същ. от всеобщ. Всеобщност на образованието. Всеобщност на гласоподаването. Всеобщност на изборите.

Списък на думите по буква