ВСЕОБЩОЕВРОПЀЙСКИ

ВСЕОБЩОЕВРОПЀЙСКИ, -а, -о, мн. ‑и, прил. Рядко. Книж. Общ за цяла Европа; общоевропейски. Всеобщоевропейска война.

Списък на думите по буква