ВСЕОПРОЩА̀ВАЩО

ВСЕОПРОЩА̀ВАЩО. Книж. Нареч. от всеопрощаващ; с всеопрощение. Тя им се усмихваше всеопрощаващо, без да се дразни от шегите им.

Списък на думите по буква