ВСЕОПРОЩЀНИЕ

ВСЕОПРОЩЀНИЕ, мн. -ия, ср. Книж. В християнската религия — морална норма да се прощават всякакви простъпки, грехове, без да се търси вина и отговорност за тях; всеопрощаване. "Господи, Господи", замоли се той мислено и чувствуваше как сетните сили го напущат — тъй горчиви бяха словата на неговата молитва и тъй жарка молбата му за всеопрощение. Ст. Загорчинов, ДП, 251. — Ще имате всеопрощение, Елена — на пръсти се броят хората, получили всеопрощение от самия папа. В. Мутафчиева, СД, 288. Печалните старчески очи на бабата излъчват онзи така познат блясък на всеопрощение и любов, кои‑

то ни са познати от детските години още. П. Велков, СДН, 268.

Списък на думите по буква