ВСЕОРУ̀ЖИЕ

ВСЕОРУ̀ЖИЕ, мн. -ия, ср. Остар. Книж. Всеоръжие. Като се облякох в бронята на вярата и във всеоружието на духа на божественото слово, благовествувах при всекий случай на народа словесата на Божията правда. ПСп, 1876, кн. 11-12, 13.

— Цсл.

Списък на думите по буква