ВСЕОСВЕЩЀН

ВСЕОСВЕЩЀН, -а, -о, мн. -и, прил. Църк. Най-свещен, най-свят. Всеосвещен събор. Всеосвещен клир. Всеосвещена памет.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник..., 1951.

Списък на думите по буква