ВСЕОТДА̀ВАНЕ

ВСЕОТДА̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Рядко. Книж. Отдаване на силите, възможностите си изцяло, безрезервно, до саможертва. В оня ураган от.. устрем на целия народ за свободата на братята ни, в ония дни, неповторими по величавото и трогателно всеотдаване,.., когато лекият облак прах скриваше чезнещите в далечината колони,.., ние, разбира се, бяхме с всички. К. Константинов, ППГ, 246.

Списък на думите по буква