ВСЕОТДА̀ЕН

ВСЕОТДА̀ЕН, -а̀йна, -а̀йно, мн. -а̀йни, прил. 1. Който е готов, способен да се отдава безрезервно, изцяло, до саможертва, без да се ръководи от сметка, корист; самоотвержен. Твърде много различаваща се от дружките си, Цена търси необикновеното.. Тя е и твърде добра, наивна и всеотдайна. Ст. Грудев, АБ, 83. Всеотдайна майка.

2. В който няма лична изгода, сметка, който предизвиква, поражда или изразява готовност, способност за отдаване безрезервно, изцяло, до саможертва; беззаветен. Вземи ме — с мойта обич всеотдайна / и с моя дар — безценен и безимен. Е. Багряна, ВС, 42. Всеотдайна любов към народа и родината.

Списък на думите по буква