ВСЕОТДА̀ЙНОСТ

ВСЕОТДА̀ЙНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Качество или проява на всеотдаен; беззаветност. В тая минута изпитвах към Ирена някаква всеотдайност — струваше ми се, че бих направил всичко за нея сега, нещо много героично или някаква най-голяма жертва. П. Славински, ПЩ, 465. Най-важният е заветът, който Априлското въстание ни е оставило: заветът за всеотдайност за свободата на народа. Г. Бакалов, Избр. пр, 264.

Списък на думите по буква