ВСЕПОБЀДЕН

ВСЕПОБЀДЕН, -дна, -дно, мн. -дни, прил. Книж. Който побеждава, покорява всичко; всепобеждаващ. Той виждаше как лавината се свлича, чуваше как пороят гърми, страшен и всепобеден... Д. Спространов, ОП, 211. Иди, иди при него: лъчата всепобедна / на знанията твои — в тъмата непрогледна / там нека възсияй! П. К. Яво‑

ров, Съч. I, 32. Ти, тежък чук, кови го [меча] всепобеден — / на живий тежката съдба да облекчи! П. П. Славейков, Събр. пр, III, 194.

Списък на думите по буква