ВСЕПОБЀДНОСТ

ВСЕПОБЀДНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Книж. Отвл. същ. от всепобеден.

Списък на думите по буква