ВСЕПОКО̀РНО

ВСЕПОКО̀РНО. Остар. Книж. Нареч. от всепокорен. Гердан чорбаджи коленичи всепокорно, стори темане и каза: — Бей ефендим, такива работи изгарят ръцете на человека. Ив. Вазов, Съч. VIII, 74.

Списък на думите по буква