ВСЕПРЀДАН

ВСЕПРЀДАН, -а, -о, мн. -и, прил. Остар. Книж. Обикн. пред името на изпращача в учтив завършек на писмо — който е изцяло, напълно предан някому или на нещо. "Приемете с Бобчева най-сърдечните ми благопожелания. Твой всепредан К. Величков." СбЦГМГ, 254.

Списък на думите по буква