ВСЕПРИЗНА̀Т

ВСЕПРИЗНА̀Т, -а, -о, мн. -и, прил. Книж. Който е признат от всички; общопризнат. Каравелов беше човек високо просветен, всепризнат писател, редактор на вестник. Ст. Дичев, ЗС II, 473. Той трябваше да възстанови засегнатия си авторитет на всепризнат главатар в игри, в лудории, в .. похождения по чужди овощни градини. Т. Харманджиев, Р, 98. Всепризнат учен.

Списък на думите по буква