ВСЕПРОНЍКВАЩ

ВСЕПРОНЍКВАЩ, -а, -о, мн. -и, прил. Книж. Който прониква навсякъде, във всичко. Вацлав бе усетил дъха на морето още на пристанището,.. Мирисът бе силен и всепроникващ — той го зашемети за един миг, като непознат алкохол. П. Вежинов, ДБ, 56-57. Имаше тогава детската ми душа всепроникващи очички — всичко виждаше, пък нямаше думи да го изрази. Ем. Станев, А, 11-12. Всепроникващи лъчи.

Списък на думите по буква