ВСЕПРОЩЀНИЕ

ВСЕПРОЩЀНИЕ, мн. -ия, ср. Рядко. Всеопрощение. Готов за всепрощение / към вчерашний враг твой, / ти фърляш във забвение / обидите безброй. Ив. Вазов, Съч. V, 143.

— Рус. всепрощение.

Списък на думите по буква