ВСЕРУ̀СКИ

ВСЕРУ̀СКИ, -а, -о, мн. -и, прил. Който се отнася до цяла Русия или до всички руси;

всерусийски, общоруски. На 1 май 1920 година Централният комитет на РКП(б) организира всеруски съботник. Нямаше кътче, дето да не работеха в този ден. ВН, 1960, бр. 2668, 2. Всеруска конференция.

Списък на думите по буква