ВСЕСВЀТ

ВСЕСВЀТ, мн. няма, м. Рядко. Книж. Всемир, вселена.

ВСЕСВЀТ

ВСЕСВЀТ, -а̀, -о̀, мн. -ѝ, в обръщение за м. р. ед. ч. всесветѝ, прил. Книж. Всесвят.

— От Ст. Младенов, Български тълковен речник.., 1951.

Списък на думите по буква