ВСЕСВЕТЀЙШЕСТВО

ВСЕСВЕТЀЙШЕСТВО, мн. -а, ср. Църк. В съчет. с притеж. местоим. ваше, негово. 1. Титла на цариградския патриарх или обръщение към него за израз на уважение.

2. Лице с такава титла. Поспешиха да го [прошението] подадат на Негово Всесветейшество... като му напомниха дадените от него по-напред тържествени обещания за назначението на български архиереи в български епархии. Тогаз вселенският патриарх пак ги увери в благоразположението на черквата да им даде български архиереи. ПСп, 1876, кн. 11-12, 15.

Списък на думите по буква