ВСЕСВЀТСКИ

ВСЕСВЀТСКИ, -а, -о, мн. -и, прил. Книж. Който се отнася до целия свят, до всички страни и до човечеството; световен, всемирен. Стечението на грамадни тълпи с цел за търговска размяна превръща Цариград във всесветско пазарище. Б. Ангелов, ЛС, 128. Последната всесветска война отвори очите, избистри съзнанията. Борба, 1920, кн. 3, 90. Сегашните обществени бедствия не са вече местни, нито пък национални; тий са станали общечеловечески и тяхното премахвание съставлява великата всесветска задача на века. Е. Белами, ССГ (превод), 4-5.

Списък на думите по буква