ВСЕСВЀТЪЛ

ВСЕСВЀТЪЛ, -тла, -тло, мн. -тли, прил. Книж. Ритор. Епитет на монарх за изразяване на почит. — Известно е, че славната ни войска след примирието с русите е събрана под Браила.. Всесветлият султан бе наредил да стегнем редиците ѝ, за да измием с една голяма победа петното от последните неуспехи. В. Мутафчиева, ЛСВ I, 352.

Списък на думите по буква