ВСЕСЍЛИЕ

ВСЕСЍЛИЕ, мн. няма, ср. Книж. Качество на всесилен; всемогъщество. Къде е тоя бог, надарен с неодолимо всесилие и с неизчерпаема добрина? Защо не действува? Защо да чакат печалните роби векове от него помощ, която няма никога да дойде? К. Величков, ПССъч. VIII, 96. Кореспондентът на "Русь" виждаше в преврата тържеството на Аксаковите идеи; ..; князът — началото на своето всесилие, консерваторите — залога за своята власт. С. Радев, ССБ I, 306.

Списък на думите по буква