ВСЕСЛАВЯ̀НСКИ

ВСЕСЛАВЯ̀НСКИ, -а, -о, мн. -и, прил. 1. Който се отнася до всички славяни, засяга всички славяни; общославянски. Още тогава [Владимир] Заимов е бил включен в голямата борба. И през целите тези седем години на конспиративна дейност след излизането си от затвора той ще работи във всеславянски мащаб. Е. Каранфилов, Б III, 49. Делото на Кирил и Методий има всеславянско значение. △ Всеславянски празник.

2. Който е общ за всички славяни, принадлежи на всички славяни. Всеславянски обичаи. Всеславянски светци.

3. В който вземат участие всички славяни или техни представители. На всеславянска епопея врати България разтваря. В. Марковски, ПЗ, 150.

Списък на думите по буква