ВСЕСТРА̀ННОСТ

ВСЕСТРА̀ННОСТ, -тта̀, мн. няма, ж. Качество на всестранен. Като литературен критик Б. Ангелов .. е показал доста ценни качества: трезвост, задълбоченост, всестранност и темпераментност. Ив. Богданов, СП, 53. Всестранност на възпитанието.

Списък на думите по буква