ВСЕСЪЖЖЀНИЕ

ВСЕСЪЖЖЀНИЕ, мн. -ия, ср. Остар. Книж. 1. Всесъжежение. Всекидневната сутрешна и вечерна жъртва беше всесъжжение, на което принесеното трябваше да е агне. ИЗ 1877, 1881, 359.

2. Прен. Рядко. Жертва. В лето 1861 всичка Полша ся вълнуваше. Всичкият народ беше завладян от жаждата на мученичеството

и принесе себе си всесъжжение за свободата. П. Р. Славейков, ОЛ (превод), 3.

— От рус. всесожжение.

Списък на думите по буква