ВСЕУВАЖА̀ВАЕМ

ВСЕУВАЖА̀ВАЕМ, -а, -о, мн. -и, в обръщение за м. р. ед. ч. всеуважа̀еми, прил. Всеуважаван. Бил назначен .. д-р М. Ксантов,.. Последният е наистина брат на г. д-ра А. Ив. Ксантов, един от всеуважаемите варненски граждани. Пряп., 1903, бр. 79, 4.

Списък на думите по буква