ВСЕУВАЖА̀ВАН

ВСЕУВАЖА̀ВАН, -а, -о, мн. -и, в обръщение за м. р. ед. ч. всеуважа̀вани, прил. Книж. Който е уважаван от всички; всеуважаем. Всеуважаван учен. Всеуважаван учител.

Списък на думите по буква