ВСЕУНИЩОЖА̀ВАЩ

ВСЕУНИЩОЖА̀ВАЩ, -а, -о, мн. -и, прил. Книж. Който унищожава всичко. Навред около местата на пожара, по изправени до стрехите дървени стълби се изкатерваха хора.., уплашени се суетяха те .., мъкнеха там черги.., изнасяха с котли и кофи вода, разплискваха я.., за да предпазят домовете си от страшното всеунищожаващо дихание на пламъците. Т. Харманджиев, КВ, 134.

Списък на думите по буква