ВСЕУНИЩОЖЀНИЕ

ВСЕУНИЩОЖЀНИЕ, мн. -ия, ср. Рядко. Книж. Унищожение на всичко, всеобщо унищожение.

Списък на думите по буква