ВСЕУСЛИША̀НИЕ

ВСЕУСЛИША̀НИЕ, мн. няма, ср. Остар. Книж. Всеослушание. Едно хлапе от улицата тичешком нахълта при нас, дръпна Йордан за ръкава и съобщи на всеуслишание, че бащиният му катър .. отказал да върви. Кр. Велков, СБ, 90. Той открито и на всеуслишание е подканил учениците да отидат на митинг. А. Гуляшки, Л, 276. Другите писма обаче, които бяха писани с попски слова,.., отваряше ги с благоговение и ги четеше на всеуслишание. З. Стоянов, ЗБВ I, 394.

— От рус. всеуслышание. — Други форми: всеослиша̀ние (остар. книж.) и  всеослушѐние (остар.).

Списък на думите по буква