ВСЕУЧЍЛИЩЕ

ВСЕУЧЍЛИЩЕ, мн. -а, ср. Остар. Книж. Висше училище, университет. Из Краков [Коперник] отиде в Италия, преседя у Падуа във всеучилището четире години, та в 1499 л. стана доктор на философията и на медицината. Лет., 1874, 128. Около 1776 л. проводи ся [Константий] на всеучилището Киевско, за да си довърши учението. Там ся научи руски, латински и французки. БКн, 1859, апр., кн. 2, ч. I, 225. — Лорд Гилфорд подигнал беше едно всеучилище в Корф пред 30 години, и тук са доходили много гръцки юноши. БДн, 1857, бр. 9, 35.

Списък на думите по буква