ВСЕЧОВЀШКИ

ВСЕЧОВЀШКИ, -а, -о, мн. -и, прил. Рядко. Книж. Общочовешки. Слушай: / аз — син на всечовешкото море / .. / видях баща си изтърбушен / и паднал възнак навсегда, / за тебе, майко свобода! Н. Хрелков, ДД, 204. Непреодолима е силата на всечовешкия повик за разоръжаване. ВН, 1960, бр. 2662.

Списък на думите по буква