ВСЕЩЀДЪР

ВСЕЩЀДЪР, -дра, -дро, мн. -дри, прил. Остар. Книж. Щедър във всичко и към всички. Господ вишний и великий създател, / на благата всещедрий подател, / .. / да ви дари добри дарби обилни. П. Р. Славейков, С, 3-4.

Списък на думите по буква